Úvod » CeloKS modlitební

Milí sourozenci v KS,

Zveme vás na online modlitební setkání, které bude 18. 4. v 18:00 na Zoom Meeting. Odkaz je níže.

Téma je inspirováno textem z Kol 4:2  V modlitbě buďte vytrvalí; zůstávejte v ní bdělí a vděční.

Chtěli bychom především vyjádřit Hospodinu vděčnost a díky, ale i prosby za nemocné, církev a národ.

Program bude rozdělen na čas, kdy jsme všichni spolu a na čas, kdy budeme rozděleni do skupin po šesti. To proto, aby se mohl modlit každý, a ostatní aby mu rozuměli a mohli říci Amen. Toto členění bude třikrát, protože chceme celé setkání rozdělit na tři oblasti. V mezičase budou k jednotlivým oblastem úvody. Zároveň budou i chvály povzbuzení, a pokud Pán dá, tak i proroctví.

Toto setkání je pro všechny členy CKS. Zoom bude mít kapacitu 300 účastníků.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82143908803?pwd=UkxxUzB4RWtkZG8rWWFJbFl1SWZOUT09

Meeting ID: 821 4390 8803
Passcode: Pray